Samsun Gençlik Çalıştayı

14 Eylül 2013 Cumartesi 10:47

Samsunun en büyük gücü; gençlerdir. Gençler; Samsuna, değerlerimize, 21. yüzyıla, tarih ve kültürümüze nasıl bakıyorsunuz? Geleceğin şehri ve ülkesi için projeleriniz nelerdir? Söz sizde.. Gelin konuşalım..

Etkinliğin Tarihi : 14 Eylül 2013 Cumartesi
Etkinliğin Saati : 10:00 / 15:00
Etkinliğin Yeri : Canik Kültür Merkezi

Özellikle son yıllarda kültür erozyonu etkisini daha fazla hissettirmektedir. Küreselleşmenin olumsuz etkileri ve teknolojilerin değiştirildiği iletişim alışkanlıkları gençliğimiz üzerinde  olumsuz etkileri meydana getirmektedir.Gençlik bir toplumun geleceği ve en büyük kaynağıdır. Gençlerin iyi bir eğitim alarak yetişmeleri Milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak iyi birer yurttaş olmaları ülkemiz açısından son derece önemli olduğu gibi birinci hedeflerimiz arasındadır.Samsun Gençlik Çalıştayı, Samsun Gençliğinin yaşadığı şehre yaşadığı ülkeye ve yaşadığı dünyaya bakışını ortaya koymayı gençliğimizin spor yapan sağlığını koruyan kendisiyle ve çevresiyle kültürel ve manevi değerleri ile barışık bir gençlik olarak yetişmesine katkı sağlamayı amaçlayan bir faaliyettir.Düzenlenecek olan çalıştay da toplumumuzun her kesiminden gençlerden ve gençlerle ilgili tüm birimlerden katılımcılar davet edilerek gençliğin sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri değerlendirilecektir.

1.SAMSUN GENÇLİĞİNİN 21. YÜZYİLA  BAKİŞİ:NASİL BİR SAMSUN, NASİL BİR TÜRKİYE HAYALİ
1.1 Samsun Gençliğinin şehir algısı ve şehirden beklentileri
1.2 Samsun gençliğinin Türkiye algısı ve beklentileri
1.3 Geleceğin şehri ve geleceğin ülkesi ile ilgili gençlerin proje önerileri

2.GENÇLERİN SOSYAL YAŞAMA KATİLİMİ
2.1 Gençlik ve sivil toplum kuruluşları
2.2 Gençlerin sesini duyurmalarında medya araçlarının rolü ve beklentiler
2.3 Siyasi platformda gençlerin temsili
2.4 Yerel yönetimler ve gençlerin yerel karar alma mekanizmalarına katılımı

3. DEĞERLER VE GENÇLİK
3.1 Gençlik ve suça yönelme
3.2 Kültür erozyonu ve gençlik
3.3 Değerler eğitimi ve gençlik (Milli ve evrensel değerler)
3.4 Kültürel yozlaşmanın gençlik üzerindeki etkileri

4.GENÇLERİN SAĞLİK, SPOR VE ÇEVRE BİLİNCİ
4.1 Gençlerin medde kullanımı konusundaki alışkanlıkları ve bilinç düzeyi
4.2 Gençlerin çevre algısı ve çevreyi koruma bilinci
4.3 Gençlerin sağlık bilinci
4.4 Gençlerin sportif faaliyetleri ve spor bilinci

5.GENÇLERİN TARİH VE KÜLTÜR BİLİNCİ
5.1 Gençlerin tarihe bakışı ve tarih algısı
5.2 Gençlerin kültürel mirası sahiplenmesi ve kültürel mirasa verdikleri önem
5.3 Tarihimizin ve kültürümüzün gençlerin davranışları üzerine etkisi

6. TEKNOLOJİ ÇAĞİ VE GENÇLİK
6.1 Elektronik iletişim araçlarının kullanımı ve gençlik
6.2 Teknolojinin gençlerin yaşam alışkanlıkları üzerinde etkisi
6.3 Gençlik açısından yeni çağın tehditleri ve fırsatları

7. GENÇLERİN MESLEK EDİNME VE İSTİHDAMİ
7.1 Gençlik ve meslek edinme
7.2 Gençlerin istihdamı ve işe uyumları
7.3 Küresel piyasalarla rekabet gücü açısından genç nüfusun önemi
7.4 Gençlik ve işsizlik sorunları
7.5  Sokakta veya sağlıksız koşullarda çalışan gençliğin sorunları