Geçmişten Günümüze Çocuk ve Şehir

15 Mayıs 2015 Cuma 10:58

IV. Uluslararası Canik Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk (15 – 17 Mayıs 2015) The 4rd İnternational Canik Symposium City and Child from Past to Present (May 15-17, 2015)

Geçmişten Günümüze Çocuk ve Şehir
Etkinliğin Tarihi : 15 Mayıs 2015 Cuma
Etkinliğin Saati : 09:00 / 14:00
Etkinliğin Yeri : Canik Kültür Merkezi

Canik Belediyesi, çağdaş belediyeciliğin yanında şehrin sosyal ve tarihi dokusunu da inşa etmek amacıyla geleneksel olarak her yıl düzenlediği sempozyumun bu yılki konusunu “Şehir ve Çocuk” olarak belirlemiştir. Bu kapsamda 15 – 17 Mayıs 2015 tarihlerinde Samsun / Canik’te “Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.
Sempozyumda tarihin ilk dönemlerinden itibaren Samsun / Canik veya dünyanın değişik yörelerinden şehirlerin tarihsel gelişimi, sosyal dokuları, sosyal yaşamları, insan ilişkileri, şehirlerde çocukluk ve çocuk yaşamı tarihsel boyutta ele alınabileceği gibi modern zamanda da incelenebilecektir. Bu nedenle sempozyumda “şehir ve çocuk” konusu sınırsız zaman ve mekan içinde incelenme ve kıyaslanma imkanı bulacaktır.


Genel alt başlıklar :

Roma ve şehir
İslamiyetten önce Türklerde şehircilik  anlayışı
Orta Asya'da Türk şehirleri
Osmanlı şehirleri ve karakteristiği
Balkanlarda Türk şehirleri
Tanzimat ve kentsel dönüşüm
Batıda ve Osmanlıda belediyecilik
Cumhuriyetin ilk yıllarında şehir imar çalışmaları
Şehir ve miras
Şehir ve kültür
Şehir ve din
Şehir ve çocuk
İlkçağda çocuk
Ortaçağ batı ve doğu toplumlarında çocuk
İslam ve çocuk
Osmanlıda çocuk
Savaş ve çocuk
Çocuk eğitimi
Terörün hedefinde çocuk
Göç ve çocuk