Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın

01 Nisan 2016 Cuma 11:01

Canik Belediyesi, çağdaş belediyeciliğin yanında şehrin sosyal ve tarihi dokusunu inşa etme çerçevesinde her yıl olarak düzenlediği sempozyum ve bilimsel organizasyonlara bu yıl da devam etmektedir. Bu nedenle geçen yıl yapılan Şehir ve Çocuk konulu sempozyumun devamı mahiyetinde de sayılacak olan bir konuyu bilim adamlarımızın araştırmalarına açmaktadır. Şehrin tarihi dokusunu ortaya çıkarmak amacıyla bu yılki sempozyumun konusu Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın olacaktır.

Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın
Etkinliğin Tarihi : 01 Nisan 2016 Cuma
Etkinliğin Saati : 09:00 / 14:00
Etkinliğin Yeri : Canik Kültür Merkezi

V. Uluslararası Canik Sempozyumu:
“Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın (01 – 03 Nisan 2016)”
The 5th İnternational Canik Symposium
“City and Women from Past to Present  (April 01-03, 2016)”
Samsun - Türkiye


Canik Belediyesi ve History Studies Dergisi ( Journal of History Studies), çağdaş belediyeciliğin yanında şehrin sosyal ve tarihi dokusunu inşa etme çerçevesinde her yıl düzenlediği sempozyum ve bilimsel organizasyonlara bu yıl da devam etmektedir. Bu nedenle geçen yıl yapılan “Şehir ve Çocuk” konulu sempozyumun devamı mahiyetinde de sayılacak olan bir konuyu bilim adamlarımızın araştırmalarına açmaktadır. Şehrin tarihi dokusunu ortaya çıkarmak amacıyla bu yılki sempozyumun konusu “Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın” olacaktır.
01 – 03 Nisan 2016 tarihlerinde Samsun / Canik’te düzenlenecek olan “Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın” konulu uluslararası sempozyumda tarihin ilk dönemlerinden itibaren Samsun / Canik veya dünyanın değişik yörelerinden şehirlerin tarihsel gelişimi, sosyal dokuları, sosyal yaşamları, insan ilişkileri, şehirlerde kadın ve kadınların yaşamları tarihsel boyutta ele alınabileceği gibi modern zamanda da incelenebilecektir.
Sempozyuma müracaatı kabul edilenlerin ulaşım, yemek ve konaklama giderleri Canik Belediyesince karşılanacaktır.

Genel alt başlıklar :

İlkçağda Kadın ve Şehir
Ortaçağda Kadın ve Şehir
Dinlerde Kadın
İslam Dünyasında Kadın ve Şehir
Müslüman Türk Devletlerinde Kadın ve Şehir
Osmanlı’da Kadın ve Şehir
Cumhuriyet Döneminde Kadın ve Şehir