E-belediye Bilgi Sistemi

21 Ekim 2019 Pazartesi 16:22

E-Belediye Bilgi Sistemi tanıtım toplantısı Samsunda Canik belediyesi ev sahipliğinde başladı.

E-belediye Bilgi Sistemi

E-Belediye Bilgi Sistemi" tanıtım toplantısı Samsun'da Canik belediyesi ev sahipliğinde başladı.

 

Canik kültür merkezinde, Büyükşehir belediye başkanı Mustafa Demir Canik belediye başkanı İbrahim Sandıkçı 19 Mayıs belediye başkanı Osman Topaloğlu, Bilgi İşlem Daire Başkanı Osman Hacı bektaşoğlu İçişleri Bakanlığı Daire Başkan yardımcısı Kemal Atasoy Büyükşehir Daire Başkanları ve bütün ilgili ilçe belediye personelin katılımıyla 3 gün sürecek olan E-belediye sistemi seminerinin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tanıtım toplantısına ev sahipliği yapan Canik Belediyesine teşekkür etti.

Mustafa DEMİR; sanayi toplumundan bilgi toplumuna hızlı bir geçişin söz konusu olduğuna işaret ederek, iletişim teknolojilerinin her alanı olduğu gibi kamu yönetimini de etkilediğini kaydetti.

Canik belediyesinde İçişleri Bakanlığı E-belediye Bilgi Sistemine geçiş için hazırlıklar tamam.

Canik belediyesi bilgi işlem müdürlüğü tarafından E- belediye sistemine geçiş için son aşama olan eğitim seminerleri başlatılarak daha kolay ve ulaşılabilir belediyecilik anlamında önemli mesafe kat  etmiş olacak.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri açıklamalarda bulundu.

E-Belediye sistemi neler kazandırıyor ?

"Vatandaşlar ulaşmak istedikleri bilgiye ve resmi evraklara daha az bürokratik işlemle daha hızlı bir şekilde erişebilmekte, böylece bir yandan devlet saydamlaşmakta, öte yandan vatandaşlar da devletin karar mekanizmalarında daha aktif olarak yer alabilmektedirler. Bilgi ve iletişim teknolojileri belediyeler bakımından, kentler açısından üç önemli işlevi yerine getirme yeteneğine, potansiyeline sahiptirler. Bu işlevlerden ilki, toplu taşıma, ulaşım, su ve kanalizasyon gibi temel kentsel sistemlerin yönetiminde, veri toplanması, sınıflandırılması, işlenmesi ve yönetsel kararların alınması süreçlerinde destek olmalarıdır. İkincisi, bu teknolojilerin yerel yönetimler ve kent bürokrasisi ile merkezi yönetim, vatandaşlar ve ticari kuruluşlar arasındaki iletişim sorununu ortadan kaldırabilecek potansiyel taşımalarıdır. Üçüncüsü ise, gelişmiş birer telekomünikasyon altyapısına sahip kentlerin ekonomik yatırımlar için birer çekim merkezi olmalarını sağlayacaktır.

"Yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlanacak’’

"Sistem sayesinde ülke genelinde yılda minimum 3 milyar tl  tasarruf hedeflenirken, iş gücü kaynak ve zaman tasarrufu sayesinde belediyeler ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. Bu sisteme geçiş 2020 yılında bütün belediyeleri kapsayacak şekilde hedeflenmekte olup belediyelerdeki önemli veri akışı sorununu da ortadan kaldırmış olacak.

E-belediye Bilgi Sistemi
E-belediye Bilgi Sistemi
E-belediye Bilgi Sistemi