Canik Belediyesi’nden “ Enerji Kimlik Belgesi ” Alacaklara Kolaylık

2 Ocak 2020 Perşembe 14:43

Canik Belediyesi, binaların enerjiyi daha verimli ve tasarruflu kullanmaları için Enerji Kimlik Belgesi bulundurmanın zorunlu olduğunu belirtti.

Canik Belediyesi’nden “ Enerji Kimlik Belgesi ” Alacaklara Kolaylık

Canik Belediyesi’nden “Enerji Kimlik Belgesi” alacaklara kolaylık

Canik Belediyesi, binaların enerjiyi daha verimli ve tasarruflu kullanmaları için Enerji Kimlik Belgesi bulundurmanın zorunlu olduğunu belirtti.

Canik Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre” Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde, enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranmaktadır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya vermekle yükümlüdür. Enerji Kimlik Belgesi düzenlenme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.

 

Mevcut binalarda ve 01.01.2011 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış binalarda yalıtımlı olma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, bu tür yapılara enerji kimlik belgeleri Bakanlık tarafından yetkilendirilen “Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerince” düzenlenebilmektedir. Yapı Denetime tabi yapılarda, yani 01.01.2011 ve sonrasında yapı ruhsatı alan binalara, yetkili mimar ve mühendisler tarafından enerji kimlik belgesi düzenlenebilmektedir. Ancak Yapı Denetime tabi binalar için yalıtım yaptırma ve bina enerji performansının en az “C Sınıfı” olması zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Enerjide tasarruf için yalıtım şart

Türkiye’de tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 35’inin binalardan kaynaklı olduğunu, bu kapsamda binalardaki enerji verimliliğinin önemli olduğunu belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Doğal kaynaklardan elde edilen enerjiyi tasarruflu kullanmak zorundayız. Bundan dolayı yapılan ve yeni yapılacak olan tüm binalarda dış yalıtım sistemini mutlaka yapmalıyız ki ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olalım. Binaların dış duvarları, çatı ve zeminlerinin yalıtılması, pencerelere enerji verimli yalıtım camı yapılması ve hava sızıntılarını önlemek için gerekli önlemlerin alınmasıyla enerji tüketimini yüzde 40 oranında azaltabiliriz. Vatandaşlarımızın alım-satımlarında, kiralama işlemlerinde sorun yaşamamaları için Ocak 2020 itibariyle zorunlu olan ‘Enerji Kimlik Belgesi’ için gerekli olan çalışmaları yapmaları faydalı olacaktır.  ‘Enerji Kimlik Belgesi’ için gerekli olan mimari proje ve ruhsat evrakları yapı kontrol  müdürlüğü tarafından vatandaşlarımıza temin edilmektedir” diye konuştu.