Olağanüstü

7 Aralık 2017 Perşembe 10:26

OLAĞANÜSTÜİLAN

CANİK BELEDİYE MECLİSİ 07-12-2017 YILI ARALIK

21. BİRLEŞİM 1. OTURUMUNA AİT OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI GÜNDEMİ


Belediye Meclisimizin 21. birleşimi ve 2017 ARALIK dönemi olağanüstü toplantısı 07/12/2017 PERŞEMBE günü saat 16:00’ da başlayacak olup; Meclis Toplantı gündemimizi oluşturan aşağıda yazılı maddenin müzakeresi için, belirtilen gün ve saatte Canik Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

 

1.  GÜNDEM:        “ABD’NİN KUDÜS’Ü BAŞKENT OLARAK TANIMASI” bildirisi