2021 Eylül Meclis Tutanak Özeti 13. Birl.

3 Eylül 2021 Cuma 16:26

2021 Eylül Meclis Tutanak Özeti 13. birl.İLAN

 

2021 EYLÜL Canik Belediye Meclisi, Canik Belediyesi Meclis Başkanı İbrahim SANDIKÇI  başkanlığında Canik Belediye Meclis toplantı salonunda toplanılmış, 03/09/2021 tarih ve saat 10:30’da 13. Birleşim 1.  oturumu yapılarak; Meclisimizce alınan karar özetleri aşağıda belirtilmiştir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

MECLİS  BAŞKANI                 : İbrahim SANDIKÇI

KATİPLER                             : Hülya ŞENYER –  Mustafa IŞIK

 

Canik Belediye Meclis Başkanı İbrahim SANDIKÇI Başkanlığında 03/09/2021 Cuma  günü saat 10:30’da Canik Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.

 

Meclis Üyelerinden Musa İÇLEK (bulunmadı), Hüseyin ELER, Feyzi ÇAKIR, İlkay ZEHİR (izinli) oldukları  tespit olundu.

 

KARAR ÖZETLERİ    :

1.GÜNDEM: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 27/08/2021 tarih ve 7572 sayılı Yönetmelik teklifi üzerine hazırlanan 02.09.2021 tarihli Hukuk – Sosyal Yardımlaşma Komisyon raporu Meclisimizce görüşülerek; işaretle yapılan oylamada oybirliği ile kabul olundu.

 

(Meclisimiz 01/10/2021 CUMA günü saat 10:30’da  toplanmak üzere kapatılmıştır.)