2021 Ekim Meclis Gündemi

27 Eylül 2021 Pazartesi 13:56

2021 EKİM MECLİS GÜNDEMİ


İLAN

CANİK BELEDİYE MECLİSİ 01/10/2021 YILI EKİM

14. BİRLEŞİM 1. OTURUMUNA AİT TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

Belediye Meclisimizin 14. birleşimi ve 2021 EKİM dönemi toplantısı 01/10/2021 CUMA günü saat 10:30’da başlayacak olup; Meclis Toplantı gündemimizi oluşturan aşağıda yazılı maddelerin müzakeresi için, belirtilen gün ve saatte Canik Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. Kamuoyuna ilanen duyurulur.

GÜNDEM            :

 

1.GÜNDEM:    EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNÜN  24/09/2021  TARİH  VE  8414 SAYILI SAYILI SGK BORCUNA MAHSUBEN TAŞINMAZ DEVRİ TEKLİFİ.

 

 

2. GÜNDEM:     EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 27.09.2021 TARİH VE 8477 SAYILI TAŞINMAZ SATIŞI (ENCÜMENE VETKİ VERİLMESİ) TEKLİFİ.

 

 

3. GÜNDEM:     EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 27.09.2021 TARİH VE 8478 SAYILI TAŞINMAZ YER SATIŞI (BAŞKANA-ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ) TEKLİFİ.

 

 

4. GÜNDEM:     EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 27.09.2021 TARİH VE 8476 SAYILI TAŞINMAZ KİRALANMASI (ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ) TEKLİFİ.

 

 

5. GÜNDEM:     İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 22.09.2021 TARİH VE 8338  SAYILI KIRSAL MAHALLE TESPİTİ TEKLİFİ.

 

 

6. GÜNDEM:     MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN 24/09/2021 TARİH VE 8431 SAYILI 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEKLİFİ.

 

 

7. GÜNDEM:     MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN 24/09/2021 TARİH VE 8432  SAYILI  2022 MALİ YILI BÜTÇE TASARISI TEKLİFİ.


8. GÜNDEM:    DIŞ   İLİŞKİLER   MÜDÜRLÜĞÜNÜN   23/09/2021  TARİH  VE   3880   SAYILI KARDEŞ  BELEDİYE  OLUNMASI  –  AĞRI / DİYADİN TEKLİFİ.