2021 Ekim Meclis Tutanak Özeti

1 Ekim 2021 Cuma 15:27

2021 EKİM MECLİS TUTANAK ÖZETİ

İLAN

 

2021 EKİM Canik Belediye Meclisi, Canik Belediyesi Meclis Başkanı İbrahim SANDIKÇI  başkanlığında Canik Belediye Meclis toplantı salonunda toplanılmış, 01/10/2021 tarih ve saat 10.30’da 14. Birleşim 1.  oturumu yapılarak; Meclisimizce alınan karar özetleri aşağıda belirtilmiştir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

MECLİS  BAŞKANI           :  İbrahim SANDIKÇI

KATİPLER                            :   Hülya ŞENYER – Mustafa IŞIK

 

Canik Belediye Meclis Başkanı İbrahim SANDIKÇI’nın Başkanlığında 01.10.2021 CUMA günü saat 10:30’da Canik Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.

Meclis Üyelerinden  Muzaffer EMUCE, Nurullah HEKİMOĞLU’nun dilekçelerine istinaden izinli olduğu tespit olunarak, toplantıya katılanların işaretle yapılan oylamada izinli sayılmaları oy birliği ile kabul olundu.

  • GÜNDEM DIŞI: Gündem Dışı olarak Meclis Üyesi Fatih ÖZTÜRK’ün 01.10.2021 tarih ve 10170 sayılı Encümen Yetki Verilmesi teklifi işaretle yapılan oylamada oy birliği ile gündemimizin 9. Maddesine alındı ve oy birliği ile kabul olundu.

KARAR ÖZETLERİ    :


1. GÜNDEM: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.09.2021 tarih ve 8414 sayılı SGK Borcuna Mahsuben Taşınmaz Devri Teklifi işaretle yapılan oylamada oy birliği ile kabul olundu.


2. GÜNDEM: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.09.2021 tarih ve 8477 sayılı Taşınmaz Yer Satışı (Encümene Yetki Verilmesi ) teklifi işaretle yapılan oylamada oy birliği ile kabul olundu.

 


3. GÜNDEM: Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünün 27.09.2021 tarih ve 8478 sayılı Taşınmaz Yer Satışı (Başkana – Encümene Yetki Verilmesi) teklifi her bir taşınmaz için ayrı ayrı karar alınması işaretle yapılan oylamada oy birliği ile kabul olundu.


4. GÜNDEM: Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünün 27.09.2021 tarih ve 8476 sayılı Taşınmaz Kiralanması (Encümene Yetki Verilmesi) teklifi işaretle yapılan oylamada oy birliği ile kabul olundu.


5. GÜNDEM: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.09.2021 tarih ve 8338 sayılı Kırsal Mahalle Tespiti teklifi işaretle yapılan oylamada İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul olundu.


6. GÜNDEM: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.09.2021 tarih ve 8431 sayılı 2022 Mali Yılı Performans Programı teklifi işaretle yapılan oylamada Plan Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul olundu.


7. GÜNDEM: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.09.2021 tarih ve 8432 sayılı 2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısı teklifi işaretle yapılan oylamada Plan Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul olundu.


8. GÜNDEM: Dış İlişkiler Müdürlüğünün 23.09.2021 tarih ve 8380 sayılı Kardeş Belediye Olunması – Ağrı / Diyadin teklifi işaretle yapılan oylamada oy birliği ile kabul olundu.


9. GÜNDEM: Meclis Üyesi Fatih ÖZTÜRK’ün 01.10.2021 tarih ve 10170 sayılı Encümen Yetki Verilmesi teklifi işaretle yapılan oylamada oy birliği ile kabul olundu.

 

 

(Meclisimiz 05/10/2021 SALI günü saat 10:30’da  toplanmak üzere kapatılmıştır.)