2021 Ekim Meclis Tutanak Özeti 2

5 Ekim 2021 Salı 13:35

2021 EKİM MECLİS TUTANAK ÖZETİ 2


 

İLAN

 

2021 EKİM Canik Belediye Meclisi, Canik Belediyesi Meclis Başkanı İbrahim SANDIKÇI  başkanlığında Canik Belediye Meclis toplantı salonunda toplanılmış, 05/10/2021 tarih ve saat 10:30’da 15. Birleşim 1.  oturumu yapılarak; Meclisimizce alınan karar özetleri aşağıda belirtilmiştir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

MECLİS  BAŞKANI             : İbrahim SANDIKÇI

KATİPLER                             : Hülya ŞENYER –  Mustafa IŞIK

 

Canik Belediye Meclis Başkanı İbrahim SANDIKÇI Başkanlığında 05/10/2021 Salı  günü saat 10:30’da Canik Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.

 

 

Meclis Üyelerinden Nurullah HEKİMOĞLU, Zaim ALKUR (bulunmadı), Hüseyin ELER, Hasan ASLANTÜRK (izinli) oldukları  tespit olundu.

 

KARAR ÖZETLERİ    :

1.GÜNDEM: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/09/2021 tarih ve 8338 sayılı Kırsal Mahalle Tespiti teklifi üzerine hazırlanan 04.10.2021 tarihli İmar Komisyon raporu Meclisimizce görüşülerek; işaretle yapılan oylamada oybirliği ile kabul olundu.

 

2.GÜNDEM: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24/09/2021 tarih ve 8431 sayılı 2022 Mali Yılı Performans Programı teklifi üzerine hazırlanan 04.10.2021 tarihli Plan Bütçe Komisyon raporu Meclisimizce görüşülerek; işaretle yapılan oylamada oybirliği ile kabul olundu.

 

3.GÜNDEM: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24/09/2021 tarih ve 8432 sayılı 2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısı teklifi üzerine hazırlanan 04.10.2021 tarihli Plan Bütçe Komisyon raporu Meclisimizce görüşülerek; işaretle yapılan oylamada oybirliği ile kabul olundu.

 

 

(Meclisimiz 02/11/2021 SALI günü saat 10:30’da  toplanmak üzere kapatılmıştır.)