İmar ve Şehircilik Müdürlüğü;

24 Aralık 2019 Salı 12:40

Canik Belediye meclisinin 06.11.2019 tarih ve 22/65 sayılı kararı ile kabul edilen ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.20149 tarih ve 27/434 nolu kararı ile onaylanıp yürürlüğe giren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz ilan panosunda 23.12.2019 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün plan değişikliğine ait meclis askı tutanağı ve plan örneği metni aşağıdadır.