Meclis

5 Şubat 2020 Çarşamba 08:43

2020 ŞUBAT KOMİSYON RAPORU


PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU


Canik Belediye Meclisinin 03/02/2020 tarihli toplantısında Plan Bütçe komisyonuna havale edilen Zabıta Müdürlüğünün 22/01/2020 tarih ve 727 sayılı Zabıta Fazla Çalışma Ücreti teklifi incelendi;

1. TEKLİF VE GEREKÇELER:


BAŞKANLIK MAKAMINA

Bilindiği üzere; Müdürlüğümüz Zabıta Personeline 2019 Mali Bütçe Yılı içerisinde Belediye Meclisimizin 31.12.2019 tarihli 2020yılı aylık maktu fazla çalışma ücreti ödendiği ile ilgili Meclis kararı ektedir. 31.12.2019 tarih 30995 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yürürlüğe giren 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K Cetveli; III. Fazla Çalışma Ücreti, (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti bölümünde “1- Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.

Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu; 1- 0.000’e kadar olanlar için 302 Türk Lirasını, - 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 323,50 Türk Lirasını, - 50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 358 Türk Lirasını, - 100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 404 Türk Lirasını, - 250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 482 Türk Lirasını, - 1.000.001’den fazla olanlar için 559 Türk Lirasını, - Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 559 Türk Lirasını, - Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için 744 Türk Lirasını, geçemez.

2- Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz. 3.Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri; a)Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince, b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde, c)İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince, ç) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında, ödenmeye devam olunur. Diğer hallerde ise, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir.” Denilmektedir. Bu İtibarla; 31 Aralık 2019 tarih ve 30995 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 31.12.2019 tarih ve 7156 sayılı 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K Cetveli III. Fazla Çalışma Ücreti - (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti' de bertilen oranların belirlenmesi için, evrakın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz olunur.

Ali Osman ÇİLİNGİR

Zabıta Müdürü

KARAR:

MECLİS BAŞKANLIK MAKAMINA

Bilindiği üzere; Müdürlüğümüz Zabıta Personeline 2019 Mali Bütçe Yılı içerisinde Belediye Meclisimizin 31.12.2019 tarihli 2020 yılı aylık maktu fazla çalışma ücreti ödendiği ile ilgili Meclis kararı ektedir. 31.12.2019 tarih 30995 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yürürlüğe giren 2020Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K Cetveli; III. Fazla Çalışma Ücreti, (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti bölümünde “1- Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.

Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu; 1- 0.000’e kadar olanlar için 302 Türk Lirasını, - 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 323,50 Türk Lirasını, - 50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 358 Türk Lirasını, - 100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 404 Türk Lirasını, - 250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 482 Türk Lirasını, - 1.000.001’den fazla olanlar için 559 Türk Lirasını, - Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 559 Türk Lirasını, - Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için 744 Türk Lirasını, geçemez.
2- Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz. 3.Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri; a)Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince, b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde, c)İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince, ç) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında, ödenmeye devam olunur.Diğer hallerde ise, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir.” Denilmektedir.

Bu İtibarla; 31 Aralık 2019 tarih ve 30995 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 31.12.2019 tarih ve 7156 sayılı 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K Cetveli III. Fazla Çalışma Ücreti - (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin 2020 yılı için 559,00 TL. ödenmesi; komisyonumuzun 03/02/2020 tarihli toplantılarında oybirliği ile uygun görülmüş olup; Belediye meclisinin tasviplerine arz ederiz.03/02/2020


PLAN BÜTÇE KOMİSYONU


Yusuf SANCAK                                  Rabia BAY KESER                              Sefa ÖZDEMİR

Komisyon Başkanı                              Komisyon Üyesi                               Komisyon Üyesi

 

Zaim ALKUR                                     Hüseyin KILIÇ

Komisyon Üyesi                               Komisyon Üyesi