2020 Mart Meclis

3 Mart 2020 Salı 09:48

2020 MART TUTANAK ÖZETİ


İLAN

 

 

2020 MART Canik Belediye Meclisi, Canik Belediyesi Meclis Başkanı İbrahim SANDIKÇI  başkanlığında toplanılmış, 02/03/2020 tarihli 3. Birleşim 1. oturumu yapılarak; Meclisimizce alınan karar özetleri aşağıda belirtilmiştir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

KARAR ÖZETLERİ    :

GÜNDEM DIŞI GELEN EVRAKLAR:

  • Dursun GÜL, izinli Zaim ALKUR, Mahmut GENCAY, Caner GEYİK bulunmadı.

  • “Suriye’nin İDLİP şehrinde şehit olan 36 kahraman şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı, ve kınama bildirimimiz “ ile ilgi kınama metni Meclis Üyemiz tarafından okunarak meclisimizce şiddetle kınanmıştır.

  • Gündem Dışı olarak Grup Başkanları Fatih ÖZTÜRK ve Ali ALPER’in dilekçeleri 02/03/2020 tarih ve 2397 sayılı dilekçelerine istinaden Şehit Tayfun PEKEL’in isminin verilmesi gündeme alınması işaretle yapılan oylamada oybirliği kabul  edildi.

  • Gündem Dışı olarak Grup Başkanı Ali ALPER’in 02/03/2020 tarih ve 2398 sayılı dilekçesine istinaden Huzur Hakkı Bağışı (Şehit Tayfun PEKEL’in mezarının yapılması) gündeme alınması işaretle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

  • Gündem Dışı olarak AK PARTİ Gurup Başkanı Mahmut GENCAY’ın 21/02/2020 tarih ve 2129 sayılı dilekçesine istinaden AK PARTİ Meclis Üyeliğinden ve Grup Başkan Vekilliliğinden istifa teklifi meclis katipliğince okunarak, meclisin bilgisine sunuldu.

1.GÜNDEM: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/02/2020 Tarih ve 1889  Sayılı Kredi Kullanma ( Yetki Verilmesi) Teklifi işaretle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

2.GÜNDEM: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/02/2020 Tarih ve 1907 Sayılı Hibe Araç Talebi ( Yetki Verilmesi) Teklifi işaretle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

3.GÜNDEM: Temizlik İşleri Müdürlüğünün 20/02/2020 Tarih ve 1715 Sayılı Araç Alınması Teklifi işaretle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

4.GÜNDEM: Fen İşleri Müdürlüğünün 20/02/2020 Tarih ve 1714 Sayılı Araç Alınması Teklifi işaretle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

5.GÜNDEM: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün  26/02/2020 Tarih ve 1930 Sayılı Atama ve Organizasyon Şeması Teklifi işaretle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

 

6.GÜNDEM: Grup Başkanları Fatih ÖZTÜRK ve Ali ALPER’in dilekçeleri 02/03/2020 tarih ve 2397 sayılı dilekçelerine istinaden Şehit Tayfun PEKEL’in isminin verilmesi teklifi işaretle yapılan oylamada oybirliği ile imar komisyonuna havale edildi.

7.GÜNDEM: Grup Başkanı Ali ALPER’in 02/03/2020 tarih ve 2398 sayılı dilekçesine istinaden Huzur Hakkı Bağışı (Şehit Tayfun PEKEL’in mezarının yapılması) teklifi işaretle yapılan oylamada oybirliği ile imar komisyonuna havale edildi.

(Meclisimiz 04/03/2020 Çarşamba ünü saat 10:30’da  toplanmak üzere kapatılmıştır.)