Tarihi

Canik, Samsunun Devgeriş deresiyle Mert İrmagı arasında Karadenizden içeri dogru uzanmış Şirin bir yerleşim yeridir.

Cumhuriyet tarihinde 2009 yılına kadar belde olan Canik, 2009 yılında Samsun merkezden ayrılmış ve ilçe olmuştur.

İlçenin kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Canik Dagları'nın Karadeniz'e dogru uzantısı olan tepeler, batısında Mert İrmagı ve İlkadım İlçesi, dogusunda ise Kutlukent bulunmaktadır.

Klasik tarih Samsun’un MÖ 6. asırda Miletli denizci göçmenler tarafından kuruldugunu gösterir. MÖ 4. asırda Pers hakimiyetine girmiş ve MÖ 3. asrın ortalarında Pontus Krallıgı’na baglanmıştır. Pontus Kralı Büyük Mithridates Sinop ile Amissos’u kendisine idare merkezi olarak seçmiştir. Bizans döneminde Amisos Armeniak temasına (idarî bölge) dahil bulunuyordu. Şehir Türklerin burayı fethine kadar bir ticaret merkezi olarak yaşamaya devam etti.

1960'lı yıllara kadar Canik, yerleşim alanı olarak Hasköy, Hacıismail, Tekkepınar köyleri ve seyrek yayılmış çiftçi evlerinden ibaretti. Bu köyler, Kurtuluş Savaşı sonrası yapılan mübadele sonucu Rumlar'dan alınarak Balkanlardan getirilen vatandaşarımızın yerleştirilmesi ile oluıturulmuıtur.

Bölgede bu günkü stadyumun yerinde hipodrom, Yeni Mahalle'de küçük bir teyyare alanı ve yer yer bataklıklar vardı. Ordu - Ankara karayolunun geliştirilmesi, ilçede önemli bir hareketlilik oluşturmuş, yerleşim alanlarının hızla büyümesine neden olmuştur.