İlkelerimiz

 • Gönül Belediyeciliği
 • Kültürel sosyal sportif sanatsal alanda öncü belediyecilik
 • Kaliteli verimli çözüm odaklı hizmet
 • Kamu kaynaklarını israf etmeden asli önceliklere yönelen bir anlayış
 • Yüzde yüz vatandaş memnuniyeti
 • Ortak aklı önemseyen bir yönetim vizyonu
 • Şehrin tüm katmanlarıyla uyumlu çalışma
 • Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne saygı
 • Yüksek yaşam kalitesi ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak
 • Şeffaf denetlenebilir, hesap verebilir ve güvenilir bir yönetim misyonu
 • Kaynakların etkin ve verimli kullanımı
 • Doğaya çevreye insana ve kültürel mirasa saygı
 • Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu
 • Günü değil geleceği kurtaran projeler
 • Aidiyet ekseninde ortak bir ilçe kültürü
 • Yönetimde adalet temsilde liyakat