İmar Bilgi Paylaşımı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz, plan değişikliğine ait meclis askı tutanağı ve plan örneğini aşağıdadır.Telefon: 444 55 90
Dahili: 21