Kardeş Topraklarda Ensar Eli

Canik Belediyesi olarak misafir kardeşlerimize gönlümüzü açtık.

Kardeş Topraklarda Ensar Eli
Yakın coğrafyamızda yaşanan savaş ve terör; büyük acılara, ölümlere, toplu göçlere neden olmuştur. Yüzbinlerce insan hayatını kaybetmiş ve milyonlarca insan yerini yurdunu terk ederek başka ülkelere sığınmak zorunda kalmışlardır.Ülkemize sığınan savaş ve terör mağdurlarının 3.5 milyon civarında olduğubilinmektedir. Kısa bir süre içerisinde ülkemize yerleşen bu büyük nüfusberaberinde önemli sorunları da birlikte getirmiştir. Sosyal entegrasyon, eğitim,sağlık, barınma, beslenme ve istihdam önemli sorun başlıklarıdır.Tarihimizden getirdiğimiz büyük misyonumuz mazlumlara kol kanat germeyi,mazlum coğrafyalara hamilik yapmayı, Müslüman kardeşlerimizi korumayı bizleregörev kılmıştır. Ülkemize sığınan insanlara bu gözle bakarak ellerinden tutmakbüyük milletimizin karakteridir.İlçemizde resmi verilere göre 1926, bizim yaptığımız hane bazlı tespitleregöre ise 4093 kişi bulunmaktadır. Yaptığımız bu tespit ilçemizde yaşayanmuhacirlere yönelik olarak doğru ve en verimli bir şekilde planlama yapabilmemiziçin hayati önem taşımaktaydı.Bu tespit sonrasında neler yapabileceğimizi masaya yatırdık. Önceliksırasına göre yapılacak çalışmaları belirledik. Özellikle sosyal entegrasyon vetoplumsal kabul konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdik.Projede bahsettiğimiz gibi savaş ve terör mağduru olarak ülkemize, ilçemizesığınan bu insanları, sığınmacı, mülteci, göçmen vb. adlarla değil muhacir olarakadlandırdık. Kardeşlik ruhu içerisinde bu mağdur Müslüman kardeşlerimizi Ensarolarak kucakladık.Yaptığımız çalışmaların önemli sonuçları oldu. İlçemizde Muhacir-Ensarruhu içerisinde bir birliktelik sağladık. Muhacirlerin toplumsal kabulü ile ilgiliönemli bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum.Proje kitapçığı içerisinde yapılan çalışmaların ayrıntıları yer almaktadır.Projemizin muhacirlerin sosyal entegrasyonu ile ilgili örnek model bir çalışmaolduğunu düşünüyor, projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürediyorum.